O konferencji

Plastic Packaging Rethinking

Celem konferencji PLASTIC PACKAGING RETHINKING jest integrowanie środowiska biznesowego oraz instytucji otoczenia biznesu wokół tematu gospodarki o obiegu zamkniętym.  Zwrócenie uwagi na potencjał tworzyw sztucznych i jego istotną rolę w kreowaniu rozwiązań zgodnych z Circular Economy.

Konferencja PLASTIC PACKAGING RETHINKING to idealne miejsce by spotkać się w gronie producentów opakowań dla przemysłu spożywczego i medycznego, producentów nowych technologii, dostawców produktów, usług  – wymienić doświadczenia i  znaleźć odpowiedź na pytanie: „Jak produkować bardziej przyjazne środowisku produkty, jak ograniczyć ich wykorzystanie, wreszcie w jaki sposób powtórnie je wykorzystać?”

Rolą prelegentów konferencji PLASTIC PACKAGING RETHINKING jest przybliżenie uczestnikom  wartości branży tworzyw sztucznych jako sektora efektywnie wykorzystującego zasoby i chroniącego środowisko naturalne, przyczyniającego się do zrównoważonej przyszłości, jak również zwrócenie uwagi na  bardzo ważną kwestię – poprawę warunków zagospodarowania tworzyw sztucznych, zwiększenia poziomu recyklingu i odzysku tworzyw sztucznych, tak by odpady mogły być bez przeszkód ponownie używane jako surowiec do produkcji nowych wyrobów. Wtórne wykorzystanie opakowań może być odpowiedzią dla gospodarki zamkniętego obiegu.

Organizator

Organizatorem konferencji jest firma Eurocast Sp. z o.o. zajmująca się produkcją szerokiego asortymentu wielowarstwowych, nowoczesnych folii giętkich z polipropylenu i polietylenu oraz folii sztywnych PET, przeznaczonych do produkcji opakowań do żywności i opakowań medycznych, a także różnych zastosowań w przemyśle. Firma świadczy również usługi metalizacji i laminacji.

Eurocast skupia się na realizacji rozwiązań, które są innowacyjne nie tylko z uwagi na ich skład i właściwości przetwarzania, ale przede wszystkim ze względu na ograniczony wpływ na środowisko. Spółka stawia konsekwentnie na recyklowalność swych wyrobów, bo od tego zależy przyszłość naszej planety.

Roczna zdolność produkcyjna

5000

ton metalizacji AIOx

4000

ton PE

22000

ton folii sztywnych

11000

ton folii giętkich